Werkgroep

De werkgroep bestaat uit een aantal bewoners uit de noordrand van Gouda. Graag zouden we meer mensen erbij willen hebben. Bijvoorbeeld uit de wijken Lusten-, Burgen- en Steinenbuurt, Grassen- en Waterbuurt, Zomenbuurt, De Gaardenbuurt, Bloemendaalseweg, Windrooskwartier en Heesterbuurt, Goudse Poort. Ook mensen vanuit Reeuwijk zijn van harte welkom.

Hoe meer buurten rond de A12 zich laten horen, hoe meer impact we kunnen maken.

Wat willen we bereiken :

 • Betere luchtkwaliteit, dus minder luchtvervuiling van de A12;
 • Minder geluidsoverlast van de A12 door o.a.:
  – Verhoging van de huidige geluidsschermen, van zeven meter naar 12 meter
  – Het plaatsen van aansluitend geluidsscherm van 400 meter tussen Gouda en Reeuwijk
  – Het verlagen van de snelheid naar 80 km langs de woonwijken van Gouda en Reeuwijk
  – Het aanbrengen van stilasfalt
 • Dat we samen met de gemeente Gouda en Rijkswaterstaat onze geluidsoverlast en gezondheid serieus nemen en dat er maatregelen genomen zullen worden ter bescherming van de gezondheid van de omwonenden van de A12.

Wil je ons helpen? Stuur dan een mail naar info@A12Gouda.nl.

Samen staan we sterk.

www.12hoeven.nl
Bloemendaalplaswijck