Uw verhaal

Verhalen van omwonenden die overlast ervaren van de A12 zoals fijnstof, geklapper van voegdekovergang, geluidsoverlast bij met name noorden- en westenwind en bij regen.

U kunt uw verhaal mailen naar info@A12Gouda.nl.  Graag niet meer dan 150 woorden per verhaal.

De redactie van deze website houdt zich het recht voor berichten niet te plaatsen als zij meent dat de inhoud kwetsend is of in strijd is met de normale omgangsvormen.

Toenemend verkeer zorgt voor veel geluidsoverlast


We worden overladen met geluidshinder als de wind Noord/ West staat, regenval en voeg dekovergang op de A12 nadrukkelijk aanwezig. Meerder meldingen gedaan bij Rijkswaterstaat maar krijgen steeds hetzelfde antwoord. We hopen dat hier gauw wat aangedaan wordt. Doordat geluidsschermen bij GOstores industrie terrein en van af Den Andel niet aanwezig is vormt Gouda Noord een trechter van geluid. Ook het geluidsscherm is veel te laag voor het toenemende verkeer en de plannen die ze voor nu ook hebben met de A12. Gouda moet in actie komen om Gouda Noord te beschermen tegen het toenemende geluid van de A12.

Bewoner Hoevenbuurt

Vanaf 1980 ageert bewonersvereniging De Twaalf Hoeven tegen de geluidhinder veroorzaakt door de A12.

Er ontbreekt het aansluitende gedeelte van 400meter geluidscherm tot aan het scherm van Reeuwijk. Dáár komt het meeste geluid vandaan! Daarnaast is de geluidswal in de loop der jaren aanzienlijk ingeklonken.

Wij bezitten een tekening van destijds (Kaart 14 -km 31.500-30.350 van 2004) waarop een “nieuw geluidsscherm hoogte 7.00 meter” staat ingetekend, maar wij kregen steeds “nul” op rekest op ons verzoek tot verlenging, toen e.e.a. ontbrak.

R.W.S. berekent haar geluidsnormen uitgaande van de Zuid-Westen-wind als “heersende wind”. Ónze problemen met verkeersgeluid van de A12 in Plaswijck nemen zeer sterk toe bij Westen tot Noorden winden en nog eens versterkt bij de vaak bijbehorende stormwinden. Geluid komt dan vanuit de hoek van het ontbrekende geluidsscherm bij De Andel diep de wijken in. Ook het aantal Beaufort versterkt zoals gezegd geluidsverspreiding over grote afstanden.

Hugo Scholten

Ondanks de corona is het nog nooit zo erg  geweest.

Los van de geluidsoverlast van de a12 , die zich zeker niet altijd manifesteert , bestaat er ook overlast van vliegtuigen.  Ondanks de corona is het nog nooit zo erg  geweest. Klagen bij de gemeente heeft geen zin (hier zijn wij niet voor…).Straks wordt de herrie nog heviger als iedereen aan de warmtepomp moet van de gemeente. Die is blijkbaar letterlijk doof (voor de burgers)En als we toch bezig zijn , doen we er nog wat windturbines bij op korte afstand , gezellig. .

Ik kan niet meer met open ramen slapen

Ik ben een bewoner van de Laura Hoeve.
Ik heb zodanig last dat ik niet meer met de ramen open slaap.
Er moeten echt betere oplossingen komen, want er is gewoon een probleem.

M.L.  Hazen,

Met westenwind en regenval erg veel geluid van de snelweg. 

Wij wonen tegen de Nieuwdorperweg aan in Reeuwijk. Sinds de nieuwe rondweg er ligt en de bomen weg zijn hebben we met westenwind en regenval erg veel geluid van de snelweg. 

Mvgr Fam. Vd Wolf

Vooral in de dagen dat de wind uit noord/ west komt is het verschrikkelijk

Ik woon nu 10 jaar met veel plezier in de Hoevenbuurt. Alleen de overlast van die  verdomde A12 blijft ons achter nazitten. Vooral in de dagen dat de wind uit noord/ west komt is het verschrikkelijk. Soms lijkt het wel een vliegveld zo veel herrie wat er vandaan komt.Ik zou heel graag zien dat er na zo’n lange tijd eens gehoor aan wordt gegeven en de problemen worden aangepakt, zodat wij als bewoners van de noordrand van Gouda weer fijn en gezond kunnen wonen in onze mooie wijk.

Cliff schroder

In Reeuwijk is de geluidsoverlast nog meer, gezien het feit dat we precies bij het open stukje wonen.

Wij wonen in Reeuwijk met de geluidswal in de achtertuin. Uiteraard ben je daarvan bewust als je daar gaat wonen. Daarvoor kwamen we uit Bloemendaal, ook met de geluidswal, dus de A12, in de ‘straat’. In Reeuwijk is de geluidsoverlast nog meer, gezien het feit dat we precies bij het open stukje wonen. Westenwind, regen, de nieuwe rondweg, het zorgt voor nog meer geluid. Rijkswaterstaat meldingen gaven vooralsnog niet het gewenst resultaat; geen extra bomen gepoot, maar wel gekapt. Geen ophoging naast de geluidswal, want de gezakte bodem was nog binnen de norm. Nog geen aanpassing op het geluid, want het viel op net binnen de norm. Graag zien we aaneensluiting van de geluidswal én echt goed onderhoud in de groenstrook naast de geluidswal.

Annemiek DriestIk hoop dat het collectief toch meer druk kan uitoefenen.

Wij wonen al 20 jaar op de Johanna Hoeve. Altijd met plezier maar nu het geluidsoverlast steeds erger wordt heb ik bedenkingen. De geluidschermen zouden moeten helpen maar als er een groot open stuk in is, heeft dit totaal geen zin! Ook Noord of Oostenwind is een boosdoener. Ik sliep altijd met mijn raam open, maar dat is nu niet meer mogelijk.  Corona heeft geen positieve invloed gehad. Ik heb het gevoel dat het juist steeds erger is geworden het afgelopen jaar.  . RWS ook benaderd in t verleden maar die doet helemaal niets. Ik hoop dat het collectief toch meer druk kan uitoefenen.

Bewoner Johanna Hoeve

Overlast A12

Ik woon sinds 13 jaar aan de Laura Hoeve. Voor mijn verhuizing had ik al regelmatig hoestklachten maar dat is daarna verergerd. Ik bleek astma te hebben en ik gebruik daarvoor medicijnen. Ik denk dat de fijnstof mede oorzaak is van mijn astma. Verder heb ik met name in de winter, als de bomen kaal zijn en het geregend heeft regelmatig geluidsoverlast van de A12. Ik kan niet slapen van de herrie en doe dan oordopjes in en het raam dicht.

Bewoner Laura Hoeve

A12 leefbaarheid en welzijn

Zoals bij de A27 is er veel te winnen met bijv snelheidsaanpassing waardoor de wegcapaciteit in doorstroming met de huidige wegbreedte ook behaald kan worden bij 80km/uur .
Ook bij de A12 zou die berekening gemaakt kunnen worden. Zowel Geluid als Fijnstof en Stikstofoxiden moeten altijd meeberekend worden,  De tijd van gratis afval lozen (hier geluid, Co2 en NOx) moet ten einde komen.

Frits v/d Laan
Gouda

Hoogte van Noorderhout zodanig gezakt

Ook wij ervaren veel last van de A12. De slaapkamerraam gaat ‘ s nachts vaak maar dicht anders worden we er ‘s morgens vroeg wakker van.
Van een oud bewoner heb ik weleens gehoord dat de hoogte van de Noorderhout zodanig is gezakt dat dit ook effect heeft op meer geluid.
Wat goed dat jullie een werkgroep zijn gestart. Hopelijk kunnen jullie echt iets bereiken zodat de overlast verminderd wordt en de verbreding niet doorgaat.

Als de wind “verkeerd staat”

Wij zijn bewoners van de Tjotterwerf. Het geluid van de A12 is, vooral als de wind “verkeerd staat” al heftig. Met de komst van de Randweg Reeuwijk zijn de bomen langs de snelweg die stonden tussen benzinestation De Andel en het stuk langs de Randweg gekapt. Daardoor is het geluid van de A12 nog in hevigheid toegenomen, om maar niet te spreken van het verkeersgeluid van de Randweg zelf, met zijn verkeersdrempels waarover allerlei vracht- en bestelauto’s stuiteren

Doordat de geluidswal aan het begin van de Randweg vanaf de Bodegraafsestraatweg maar heel kort is en laag, geeft dit geluidsoverlast voor de huizen aan Wervenbuurt en de Lustenbuurt aan de kant van de Randweg (met enige weilanden ertussen). Voor deze buurten is er al heel wat te winnen als genoemde geluidswal wordt doorgetrokken naar het benzinestation en wordt verhoogd.

Marian en Joost van Oosten

Per dag haal ik een vinger fijnstof van mijn Vele grote bomen zijn gekapt op de geluidswal
voordeur!

Ik ben hier in 2008 komen wonen en toen ging het nog wel met deze vervuilingen…
Mijn kinderen zijn nu het huis uit en sindsdien woon ik hier op de Elisabeth Hoeve op zich prima, maar door de geluidsoverlast slaap ik zeer slecht, al zeker twee jaar, de ramen moeten dicht blijven en ook overdag is het niet leuk meer. Mede door het bij vlagen ook nog laag vliegtuigverkeer, tesamen met het fijnstof (dat ik per dag met een vinger van de voordeur haal!), maak ik me ernstig zorgen over hoe verder.Ik overweeg dan maar te verhuizen, alleen is dat vrijwel niet mogelijk.
Ik wil me graag actief inzetten om daadwerkelijk actie te voeren voor deze achterstallige en belangrijke zaken voor onze gezondheid .

Maja Etman Kunsthistorica, beeldend kunstenaar, bijlesdocent

Ik woon al ruim 35 jaar in de Hoevenbuurt. De laatste jaren is de geluidsoverlast erg toegenomen. De meeste oorzaken worden al benoemd door andere bewoners. Wat nog onderbelicht wordt is de kap van veel grote bomen op de geluidswal. Er worden wel nieuwe bomen teruggeplaatst, maar dat zijn hele kleine exemplaren. De grote bomen hielden veel fijnstof en geluid tegen. Ook de ‘zo belangrijke snelheidsverhoging naar 130 km was een doorn in mijn oog. Die is nu teruggedraaid, maar zou wat mij betreft nog verder terug moeten. 

Bewoner van de Catharina Hoeve