Fijnstof

Snelwegen zijn niet alleen veroorzakers van geluidsoverlast. Ze brengen nog een veel groter, onzichtbaar gevaar de wijk in.

Fijnstof.

Fijnstof is de verzamelnaam van hele kleine deeltjes die door verschillende oorzaken in de lucht zweven. Het verkeer is één van de grootste veroorzakers van deze onzichtbare bedreiging van de volksgezondheid. De luchtkwaliteit in zijn algemeenheid is in Nederland en België vergelijkbaar met metropolen als Parijs en Londen.

Langs een snelweg neemt de luchtkwaliteit echter ook nog eens exponentieel af. In november 2016 is in het programma Zembla al aandacht gevraagd voor deze problematiek.

Fijnstof en slechte luchtkwaliteit brengt niet alleen ademhalingsproblemen met zich mee voor long- en hartpatiënten. Ook ouderen en kleine kinderen en mensen die sporten in de buitenlucht lopen gevaar. Echter nog dieper onder de radar loert nog een groter gevaar; ultra-fijnstof.

In gesprek met Peter van Wees, directeur van van Wees innovations Europe en uitvinder van de smog killer en QuBA C-19 testapparatuur, en één van de grootste experts op het gebied van luchtkwaliteit in Europa, is ons helder geworden dat ultra-fijnstof een nog veel groter gevaar oplevert. “Bij het verblijven in een gebied met een hoge concentratie ultra-fijnstof is de kans al groot dat je een hoge concentratie van die deeltjes binnen krijgt. Bij hoge concentraties fijnstof in het bloed neemt de kans op gen mutatie toe. In gewone taal; het vergroot de kans op kanker.

Deze fijnstof deeltjes zijn hiertoe in staat omdat deze deeltjes kleiner zijn dan wat het menselijk systeem zelf af kan vangen en af kan voeren.

Dus hoewel fijnstof zeker een gevaar voor de volksgezondheid oplevert, zeker bij hoge concentraties, is ultra-fijnstof de echte killer. En juist voor ultra-fijnstof bestaat geen goede regelgeving.

“Ik vind het dan ook al veel langer tijd dat overheden paal en perk stellen aan de uitstoot van fijnstoffen”.

In het belang van ieders gezondheid willen wij hier serieuze aandacht voor vragen en verandering in brengen. U toch ook? Helpt u ons mee? Samen staan we sterk….

Lees hier over fijnstof een onzichtbaar gevaar BNNVARA/ZEMBLA