A12

De A12 is tussen Gouda en Utrecht één van de drukste interstedelijke snelwegen van Nederland, met tussen 160.000 en 200.000 voertuigen per dag op grotendeels 2×4 rijstroken. In de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse is de A12 aangewezen als één van de grootste knelpunten. In 2018 startte een lobby om de A12 aan te pakken tussen Gouda en Utrecht, waarna de mogelijkheden voor het starten van een MIRT-verkenning voor het hele traject van knooppunt Gouwe tot knooppunt Oudenrijn zijn besproken. In november 2019 is de verkeersstudie vastgesteld, waarin werd geconstateerd dat de verbreding van de A12 met één rijstrook per richting tussen Gouda en Utrecht de problemen op de A12 zou verminderen, maar dat er wel netwerkeffecten richting Rotterdam en Utrecht zijn. Bron: Wikipedia

Hoogte geluidsschermen

LocatieMeter
Gouda – Bloemendaal-West8
Gouda – Bloemendaal-Oost *)7
Reeuwijk Zuid7
Reeuwijk Zuid3
Huidige standaard Nederland12

*) In dit deel van het geluidsscherm zijn twee onderbrekingen opgenomen ten behoeve van de in- en uitvoegstroken voor de verzorgingsplaats Den Andel.

Open stukken geluidsschermen

De Groene wal (Geluidswal)

De Groene wal is een project van de Gemeente Gouda geweest rond 1973, de wal zou het geluid van de A12 die toen nog tweebaansweg was tegen moeten houden door veel groen te plaatsen bomen struiken. Je kunt hier heerlijk wandelen de Bloemendaal – Plaswijck is ook de groenste buurt in Gouda.
Helaas is dit project niet geslaagd (Gouda was wel van zijn afval af) omdat de groen blijvende struiken de geluidshinder versterkt de wijk in daarom is er besloten om in 2006 een geluidsscherm te plaatsen. Nu de A12 in 2019 verder verbreed is voldoet het geluidsscherm niet meer het geluidsniveau loopt op.