Geluid en fijnstof van de A12 teistert al jaren omwonenden

Vanaf de jaren 80, dus alweer ruim 40 jaar, worden er door bewoners uit Gouda & Reeuwijk initiatieven genomen om geluidsoverlast vanaf de A12 te bestrijden.

Een laatste werkgroep, bestaande uit bewoners uit de noordrand van Gouda is van 2010 tot 2012 bezig geweest tegen de overlast van de A12. Deze werkgroep is gestopt omdat ze geen bevredigend resultaat kon bereiken.

We merken dat de overlast weer fors toeneemt. Daarom heeft een nieuwe groep bewoners het initiatief genomen om dit probleem eens goed onder de loep te nemen. Dit keer gezamenlijk met andere bewoners uit de wijken Bloemendaal en Plaswijck, maar ook bewoners in wijken van Reeuwijk.

De A12 gaat weer verder verbreed worden, waardoor het geluid en het fijnstof nog meer toeneemt. Vooral met wind uit het noorden en westen is dit een groot probleem. De geluidsschermen doen hun werk niet: ze zijn te laag en staan verkeerd waardoor het geluid juist wel in de woonwijken komt.  

Wij willen hier serieuze aandacht voor vragen en verandering in brengen. U toch ook? Helpt u ons mee? Samen staan we sterk….

Werkgroep aan het woord bij EditieGroeneHart.nl

De PETITIE is gestart zodat we samen met de gemeente Gouda kunnen opkomen voor de belangen van haar inwoners! Hoe meer handtekeningen, hoe beter we duidelijk kunnen maken dat het een probleem is van heel Gouda Noord en de betrokken wijken in Reeuwijk..

Helpt u mee? We hebben uw hulp hard nodig….

DE PETITIE IS GESLOTEN/DEZE IS OP 18 JANUARI 2023 INGEDIEND BIJ DE GEMEENTE GOUDA.

Heeft u vragen of klachten?

U kunt uw bericht of verhaal achterlaten bij info@A12Gouda.nl.  


De service geluidskaart laat zien hoeveel geluid het verkeer op een snelweg maakte in 2016. De service geeft zowel de gemiddelde etmaalwaarde als de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur) van deze jaren weer. Wettelijk moeten deze geluidbelastingskaarten eenmaal in de vijf jaar worden ontwikkeld. Bron: Rijkswaterstaat